ทำไมถึง “ประหยัด”

เรามีคนงานเราเอง และ วัตถุดิบ จากแหล่งผลิตโดยตรง

ทำไมถึง “มีคุณภาพ”

คนงานของเรามีประสบการณ์ และมีเครื่องจักรทันสมัยครบวงจร

ทำไมถึง “ทันเวลา”

มีระบบบริหารงานมีคุณภาพ มีทีมงานอยู่หลายทีม งานจึงไม่ล่าช้า

ทำไมถึง “เชื่อถือได้”

ประสบการณ์ ทำงาน บุคลกรมีความเชี่ยวชาญ ในงานของตน

ผลงานที่เสร็จแล้ว ผลงานที่กำลังดำเนินการ

ธนาคารออมสิน สาขาอุตรดิตถ์

เจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน สาขาอุตรดิตถ์ รายละเอียดงาน : – เนื้อที่ : 900 ตรม.

0 comments

การ Renovate ปั๊มน้ำมัน PT

เจ้าของโครงการ : การ Renovate ปั๊มน้ำมัน PT รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต เสร็จสิ้นแล้ว 15 สาขา จากทั้งหมด 250 สาขา (กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 5 ปี) เนื้อที่ : 400 ตรม.

0 comments

ป้ายไฮเวย์ ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป

เจ้าของโครงการ : ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต เสร็จสิ้นแล้ว 10 ป้าย จากทั้งหมด 120 ป้าย (กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 2 ปี) เนื้อที่ : 200 ตรม.

0 comments

ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป

เจ้าของโครงการ : ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต เสร็จสิ้นแล้ว 3 ป้าย จากทั้งหมด 60 ป้าย (กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 2 ปี) เนื้อที่ : 400 ตรม.

0 comments

การ Renovate ปั๊ม PT

เจ้าของโครงการ : การ Renovate ปั๊ม PT รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต กำลังดำเนินการ 235 สาขา จากทั้งหมด 250 สาขา (กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 5 ปี) เนื้อที่ : 400 ตรม.

0 comments

ป้ายไฮเวย์ ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป

เจ้าของโครงการ : ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต กำลังดำเนินการ 110 ป้าย จากทั้งหมด 120 ป้าย (กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 2 ปี) เนื้อที่ : 200 ตรม.

0 comments

ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป

เจ้าของโครงการ : ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต กำลังดำเนินการ 57 ป้าย จากทั้งหมด 60 ป้าย (กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 2 ปี) เนื้อที่ : 400 ตรม.

0 comments

ศูนย์แสดงสินค้าสุวรรณภูมิ

เจ้าของโครงการ : ศูนย์แสดงสินค้าสุวรรณภูมิ รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต เนื้อที่ : 4,000 ตรม.

0 comments

ตัวอย่างผลงาน