ผลงานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

การ Renovate ปั้มน้ำมัน PT อินทร์บุรี

เจ้าของโครงการ :

0 comments

ธนาคารออมสิน สาขาอุตรดิตถ์

เจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน สาขาอุตรดิตถ์ รายละเอียดงาน : – เนื้อที่ : 900 ตรม.

0 comments

การ Renovate ปั๊มน้ำมัน PT

เจ้าของโครงการ : การ Renovate ปั๊มน้ำมัน PT รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต เสร็จสิ้นแล้ว 15 สาขา จากทั้งหมด 250 สาขา (กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 5 ปี) เนื้อที่ : 400 ตรม.

0 comments

ป้ายไฮเวย์ ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป

เจ้าของโครงการ : ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต เสร็จสิ้นแล้ว 10 ป้าย จากทั้งหมด 120 ป้าย (กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 2 ปี) เนื้อที่ : 200 ตรม.

0 comments

ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป

เจ้าของโครงการ : ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต เสร็จสิ้นแล้ว 3 ป้าย จากทั้งหมด 60 ป้าย (กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 2 ปี) เนื้อที่ : 400 ตรม.

0 comments

Showroom HONDA จังหวัด เชียงราย เนื้อที่ 1,500 ตรม.

เจ้าของโครงการ : Showroom HONDA จังหวัด เชียงราย เนื้อที่ 1,500 ตรม. รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต เนื้อที่ : 1,500 ตรม.

0 comments

บริษัท ที.พี.อาร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท ที.พี.อาร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต เนื้อที่ : 2,000 ตรม.

0 comments

ผลงานที่กำลังดำเนินการอยู่

การ Renovate ปั๊ม PT

เจ้าของโครงการ : การ Renovate ปั๊ม PT รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต กำลังดำเนินการ 235 สาขา จากทั้งหมด 250 สาขา (กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 5 ปี) เนื้อที่ : 400 ตรม.

0 comments

ป้ายไฮเวย์ ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป

เจ้าของโครงการ : ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต กำลังดำเนินการ 110 ป้าย จากทั้งหมด 120 ป้าย (กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 2 ปี) เนื้อที่ : 200 ตรม.

0 comments

ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป

เจ้าของโครงการ : ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต กำลังดำเนินการ 57 ป้าย จากทั้งหมด 60 ป้าย (กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 2 ปี) เนื้อที่ : 400 ตรม.

0 comments

ศูนย์แสดงสินค้าสุวรรณภูมิ

เจ้าของโครงการ : ศูนย์แสดงสินค้าสุวรรณภูมิ รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต เนื้อที่ : 4,000 ตรม.

0 comments

หอประชุมมหาวิทยาลัย หอการค้า

เจ้าของโครงการ : หอประชุมมหาวิทยาลัย หอการค้า รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต เนื้อที่ : 7,000 ตรม.

0 comments

ตัวอย่างผลงาน