โครงการบ้านพฤษา รังสิต-คลอง 15

เจ้าของโครงการ : บ้านพฤษา รังสิต-คลอง 15 รายละเอียดงาน : จัดสวน รวมถึงงานตกแต่ง การทำคลับเฮ้าส์