เกี่ยวกับ เอส อาร์ พี

SRP-LOGO บริษัท เอส อาร์ พี สุวรรณภูมิ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท เอส อาร์ พี สุวรรณภูมิ คอนสตรัคชั่น จำกัด จัดตั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 โดย นาย สุรพล ฤกษ์ดี และกลุ่มบุคคลผู้มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และประสบความสำเร็จอย่างสูงในธุรกิจด้านงานรับเหมาก่อสร้าง บุคคลากรฝ่ายบริหาร และผู้บริหารงานไซต์ก่อสร้าง

พนักงานทุกคนของ บริษัท เอส อาร์ พี สุวรรณภูมิ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์ในงานแต่ละสาขางานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการที่เรามีระบบการพัฒนาบุคคลากรเพิ่มเติมอีกด้วย รวมทั้งความโดดเด่นในงานด้านก่อสร้าง โดยเฉพาะงานก่อสร้างอาคาร ประกอบกับเจตนาแน่วแน่ที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ในราคาที่เหมาะสม จนทำให้ผลงานการ ก่อสร้างต่างๆ เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าตลอดมา พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม​

บริษัท เอส อาร์ พี สุวรรณภูมิ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 ซอยทับยาว 1 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ 10520
Website: www.srp-construction.com
Tel.: 02-988-4641
Fax. 02-988-4642
Mobile: 081-441-0481
Hot Line: 094-156-5259 (สุรพล ฤกษ์ดี)
LineID: lekreakd