การ Renovate ปั๊ม PT

เจ้าของโครงการ : การ Renovate ปั๊ม PT
รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต
กำลังดำเนินการ 235 สาขา จากทั้งหมด 250 สาขา
(กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 5 ปี)
เนื้อที่ : 400 ตรม.

Read More

ป้ายไฮเวย์ ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป

เจ้าของโครงการ : ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป
รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต
กำลังดำเนินการ 110 ป้าย จากทั้งหมด 120 ป้าย
(กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 2 ปี)
เนื้อที่ : 200 ตรม.

Read More

ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป

เจ้าของโครงการ : ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป
รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต
กำลังดำเนินการ 57 ป้าย จากทั้งหมด 60 ป้าย
(กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 2 ปี)
เนื้อที่ : 400 ตรม.

Read More

ศูนย์แสดงสินค้าสุวรรณภูมิ

เจ้าของโครงการ : ศูนย์แสดงสินค้าสุวรรณภูมิ
รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต
เนื้อที่ : 4,000 ตรม.

Read More

หอประชุมมหาวิทยาลัย หอการค้า

เจ้าของโครงการ : หอประชุมมหาวิทยาลัย หอการค้า
รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต
เนื้อที่ : 7,000 ตรม.

Read More