การ Renovate ปั๊มน้ำมัน PT

เจ้าของโครงการ : การ Renovate ปั๊มน้ำมัน PT
รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต
เสร็จสิ้นแล้ว 15 สาขา จากทั้งหมด 250 สาขา
(กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 5 ปี)
เนื้อที่ : 400 ตรม.

Read More

ป้ายไฮเวย์ ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป

เจ้าของโครงการ : ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป
รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต
เสร็จสิ้นแล้ว 10 ป้าย จากทั้งหมด 120 ป้าย
(กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 2 ปี)
เนื้อที่ : 200 ตรม.

Read More

ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป

เจ้าของโครงการ : ป้ายหน้าอาคาร ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป
รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต
เสร็จสิ้นแล้ว 3 ป้าย จากทั้งหมด 60 ป้าย
(กำหนดโครงการเสร็จสิ้น 2 ปี)
เนื้อที่ : 400 ตรม.

Read More

Showroom HONDA จังหวัด เชียงราย เนื้อที่ 1,500 ตรม.

เจ้าของโครงการ : Showroom HONDA จังหวัด เชียงราย เนื้อที่ 1,500 ตรม.
รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต
เนื้อที่ : 1,500 ตรม.

Read More

บริษัท ที.พี.อาร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท ที.พี.อาร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
รายละเอียดงาน : งานกระจกอลูมิเนียม และแผ่นคอมโพสิต
เนื้อที่ : 2,000 ตรม.

Read More